Szczególnie istotne poradnictwo genetyczne

Szczególnie istotne poradnictwo genetyczne

Kolejną ważną kwestią, która daje ogromne możliwości przyszłym rodzicom, jest stworzenie poradnictwa genetycznego.

Jest to szansa na uzyskanie nie tylko cennej i specjalistycznej porady, ale przede wszystkim pomocy.

Pomocy dla osoby chorej oraz dla wszystkich członków rodziny.

Do poradni można zgłosić się niezależnie od własnej historii, jednak w przypadku, gdy jeden z rodziców jest chory, przyszła mama jest w wieku powyżej trzydziestego piątego roku życia, a tata po pięćdziesiątce, to spotkania takie są wręcz narzucane i niezwykle konieczne.

Dzięki istnieniu tego typu placówek można przede wszystkim zdiagnozować dziedziczną chorobę lub zupełnie ją wykluczyć.

W przypadku jej ustalenia kolejnym krokiem jest nauczenie rodziców, jak dalej żyć, co należy robić, co jest zabronione.

Takie wywrócenie życia do góry musi zostać opanowane, niezwykle ważne jest wyjaśnienie mechanizmu dziedziczenia, leczenia i profilaktyki, jak również samo wsparcie psychologiczne.