Starczowzroczność

Starczowzroczność

Starczowzroczność inaczej zwana presbiopią, bardzo często mylona jest z nadwzrocznością starczą. Jednak jej przyczyny i efekty są zupełnie inne. W przypadku starczowzroczności, oko nie widzi dobrze z bliska. Wynika to z pogorszenia się lub całkowitego zaniku możliwości akomodacji oka.

Starczowzroczność nie jest więc ani chorobą, ani wadą wzroku. Jest fizjologicznym procesem starzenia się. Przypadłość ta dotyka zarówno osoby ze sprawnym wzrokiem jak i te, które posiadają wady nadwzroczności lub krótkowzroczności. W zależności od typu wady lub jej braku, inaczej powinno dobierać się okulary w Bydgoszczy.

W przypadku oka miarowego wystarczą szkła plusowe, które umożliwią widzenie obiektów bliskich. W przypadku krótkowzroczności sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ przy wadzie sięgającej minus 3 dioptrie, krótkowidz nawet nie zauważy postępującej starczowzroczności. Dzieje się tak ponieważ starczowzroczność zazwyczaj powoduje wadę w zakresie do 3 dioptrii w plusie. W przedstawionej sytuacji krótkowidz z wadą widzenia w dal i z zaawansowaną starczowzrocznością, będzie dobrze widział z bliska bez okularów.

W przypadku nadwzroczności osoba z postępującą starczowzrocznością może nawet jej nie zauważyć. Bardzo często nadwzroczność jest też mylona ze starczowzrocznością.