Różnie anemie

Różnie anemie

W przypadku niedokrwistości, czyli anemii nie od razu wiadomo, jaki to rodzaj. Jest bowiem jej kilka rodzajów. Spotykamy coś takiego, jak niedokrwistości pokrwotoczne, które dzielimy na dwa rodzaje.

Mianowicie są to niedokrwistości czyli anemie pokrwotoczne ostre, oraz niedokrwistości przewlekłe. Ich objawy zależą od ilości utraconej krwi, ale są to przede wszystkim: bladość powłok skórnych, osłabienie, niskie ciśnienie krwi, tachykardia, bóle zamostkowe a także utrata przytomności. Jest także coś takiego, jak niedokrwistości niedoborowe.

Są to anemie, w których do upośledzonego wytwarzania erytrocytów dochodzi z powodu niewystarczającej podaży substancji potrzebnych w procesie erytropoezy. Wśród niedokrwistości niedoborowych wyróżniamy: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego, niedokrwistość złośliwa, czyli taka spowodowana niedoborem witaminy B12 oraz niedokrwistość z niedoboru miedzi. Niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza jest najpopularniejszym rodzajem anemii.